Cho lên thớt: Công trình vi phạm của Đường “Nhuệ” | Vnews

Vnews | Vừa qua, UBND thành phố Thái Bình đã chỉ đạo phường và các ngành chức năng tiếp tục kiểm tra, đình chỉ, yêu cầu dừng thi công công trình vi phạm …

(Visited 1 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *